Nelson Mandela
Nelson Mandela

Bronze on Kilkenny Stone
Original 11
H37 x W30 x D20cm

Nelson Mandela

Bronze on Kilkenny Stone
Original 11
H37 x W30 x D20cm